Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleşme noktasında yer alan Gaziantep, 36˚ 28. ve 38˚ 01. doğu boylamları ile 36˚ 38. ve 37˚ 32. kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Gaziantep’in doğusunda Şanlıurfa, kuzeydoğusunda Adıyaman, kuzeybatısında Kahramanmaraş, batısında Osmaniye, güneybatısında Hatay, güneyinde Kilis ve Suriye bulunmaktadır. 6222 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak % 1’lik bölümünü kaplayan Gaziantep’te, arazi yapısı genellikle dalgalı ve engebelidir. İl merkezi, Gaziantep Yaylası adı verilen ve civarına oranla yüksekçe sayılan bir alanda kurulmuştur. Kent merkezinin etrafı nispeten alçak alanlarla çevrilidir. Gaziantep Yaylası’nın kuzeyinde Pazarcık, Narlı ve Araban ovaları yer alır.

Doğusunda Fırat Nehri’nin aktığı alçak vadi, güneyde ise Suriye sınırı boyunca Barak ve Doğanpınar Ovaları sıralanmaktadır. Diğer geniş ovalar; İslahiye, Sakçagözü, Fevzipaşa, Yavuzeli ve Oğuzeli’dir. Gaziantep, Akdeniz İklimi’nden kara iklimine geçiş alanı üzerindedir. Akdeniz ile arasında bulunan Amanos Dağları nedeniyle, iç kesimlerde iklim karasal bir nitelik kazanır. Zeytin ağaçlarının daha çok ilin güneyinde oluşu da Akdeniz ikliminin belli bir kesimde etkili olduğunu gösterir. Bölgeye özgü bir bitki türü olan Antepfıstığı ise, daha çok Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli ve Araban’da görülür. Gaziantep’te yer alan toplam orman ve fundalık sahası 92.419 ha. olup, il yüzölçümünün yaklaşık % 15’ini oluşturmaktadır. Gaziantep Yaylası’nın batısı ve kuzeyi dağlıktır. Yaylanın batısında, güneyden kuzeye doğru uzanan dağlar: Hazil, Karuca, Kartal, Büyük Arapdede ve Sof Dağı isimleri ile anılır. Bu dağ sıralarına (Batı Dağları) veya (Sof Dağları) ismi verenlerde vardır. Sof Dağları’nda Kepekçi Tepesi’nin rakımı 1496 metre olup, yaylanın en yüksek tepesidir. İlimizde Amanos ve Batı Dağlarından sonra ilin önemli bir kabartısı da Karadağ’dır.

Gaziantep Akdeniz İklimi’nden Kara İklimi’ne geçiş alanı üzerindedir.İlin güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise, ılık ve yağışlıdır. Gaziantep il toprakları ile Akdeniz arasında sıra dağların olması (Amanos Dağları) nedeniyle, iç kesimlerde iklim az çok karasal bir nitelik kazanır. Gaziantep’te kışları kuzeydoğu (poyraz), yazları ise kuzeybatı (karayel) mevsimin rüzgarlarıdır. Gaziantep yaylasının yüksek kesimleri ve Sof Dağları’nda iklim daha da serttir.

Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde coğrafi konumunun önemi büyüktür. Bölgenin ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz’den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiştir. Tarihi İpek Yolu’nun da bölgeden geçiyor olması ilin önemini ve canlılığını devamlı olarak korumasını sağlamıştır. Gaziantep, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanları ile önemli bir geçit noktasıdır. Kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz’den doğuya ve kuzeye giden yolların kavşağında ve GAP’ın girişinde bulunmaktadır. Şehiriçi ulaşım; otobüs, dolmuş, taksi ve hafif raylı sistem ile sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’ndan şehrin çeşitli yollarına bağlantıların verildiği çevre yolu ile şehir içinde yapımı tamamlanan köprülü kavşaklar şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Gaziantep demiryolu, Adana-Malatya demiryolunun Narlı İstasyonu’nuHalep-Bağdat demiryoluna bağlar. Ayrıca Fevzipaşa’dan geçen Halep Ekspresi de Gaziantep’in İslahiye İlçesi sınır kapısından Suriye topraklarına girer. Gaziantep demiryolu ağı, yurtdışı bağlantılara da sahiptir. Irak ve Suriye ile bağlantısı olan demiryolu, ulaşım anlamında önemli olanaklar sağlamaktadır. 1976 yılında hizmete giren Gaziantep Havaalanı 1993 yılında uluslararası yük taşımacılığına açılmıştır. Şehir merkezine 19.6 km. uzaklıktadır. Gaziantep Havaalanı, yeni pist ve terminal binası tamamlanarak Türkiye’nin ve özellikle bölgemizin Ortadoğu’ya açılan hava trafiğinin merkezi durumuna gelmiştir.