Blog

Gastroantep Festivali ve Önemi

gastroantep

İnsanlık tarihinin ilk defa yerleşik hayatta tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinde yer alan Gaziantep ili Kara ve Akdeniz ikliminin yaşandığı geçiş yerinde konumlanmaktadır.

Değişken iklimin böğe üzerinde olan olumlu etkisi verimli topraklarda farklı türden bitki ve sebzelerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yansıra tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölge ipek yoluyla birlikte farklı kültürlerin, fikirlerin, gastronomik unsurların değiş tokuş yapıldığı bölgede bu nedenle zengin bir gastronomi ve mutfağın oluşmasına neden olmuştur.

Yemenden Kafkas’a ve Hindistan Ege bölgesine kadar uzanan bölgede yer alan Gaziantep mutfağın yıllarca harmanlanıp zengin öğeler oluşmasına neden olmuş önemli gastronomik şehirlerden biri olarak görülmektedir. 2015 yılında UNESCO tarafından seçilen ilk gastronomi şehri olan Gaziantep zengin mutfak kültürü ile birçok gastonomik festival ve etkinliğe elverişli bir lokasyon olmaktadır.

Bu bağlamda bölgede yapılacak olan Gastroantep festivali yörenin yerel gastronomik ürünlerinin ve mutfak kültürünün Michelin yıldızlı restoran aşçılar, akademisyen, işletmecilerin katılımı ile birlikte bölgenin tanıtım ve reklam aşamasında önemli bir rol oynayan etkinlik olarak görülmektedir. Diğer bir açıdan festivalde yapılacak konuşma ve paneller birbirinden farlı deneyimli kişilerin Gaziantep mutfağı hakkında bilgilerini paylaşmasıyla birlikte eğitici birçok etkinliğin olmasına sebep olmaktadır.

Festival boyunca yapılacak fuar, workshoplar uzaman kişilerin yapacağı konuşmacılar festivalin önemini özellikle arttırmaktadır. Yanı sıra festival için gelen kişilerin Gaziantep’in tarihi, kültürel yerlerini ziyaret etmesi, yerel ürünlerden tadıp, hediyelik eşya almaları bununla birlikte sosyal medyada yapacakları paylaşımlar bölgede hem yerel ekonomiye hareketlilik katacağı gibi bölgenin reklamını da yapmış olmaktadır.

UNESACO tarafından gastronomi şehri olan şehir bu tarz etkinliklerle birlikte bölgenin popüleritesinin artmasında yerel halkın bu tarz etkinliklere olan duyarlılığı artmasına neden olmakla birlikte bölgedeki gastronomik ürünlerin taşınmasıyla birlikte yıllar içinde merak uyandırmasına insanların bölgeyi ziyaret etmesinde önemli bir unsur oluşmaktadır.

Bu açıdan bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel fayda sağlayan Gastroantep gastronomi festivali sayesinde bölgeye yapılacak yatırımların artmasına sebep olarak ekonomik kalkınma sağlarken beraberinde belediye ver kamu kuruluşları tarafından yapılacak çevresel düzenlemeler ve yatırımlar yerel halkın refah düzeyinde olumlu etkilere sebep olurken bölgeyi ziyaret eden yerli yabancı turistler tarafından yeterli sayıda arz kaynaklarının oluşmasını etkilemektedir.

Turizmde önemli arz kaynaklarına sahip olan ülkemizde turistik destinasyonlara yapılan ziyaretlerin belli bir oranda Gastroantep ve benzeri şekilde etkinliklerin yapıldığı bölgelere kayması ve istihdam yaratması ülkemizde turizm faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı yaz döneminin dışında farklı aylara dağılmasına yılın belirli bir aylarında değil bütün aylarında farlı destinasyonlarda yapılacak turizm faaliyetlerinde ve ziyaretlerinde etkili olmaktadır.

Temel olarak Gastroantep gastronomi festivalinin önemi ele alındığında bölgeye çekicilik unsuru oluşturup beraberinde ziyaretçilerin tercih etmesiyle ekonomik fayda sağlarken diğer açıdan dünyaca ünlü işletmeciler ve şeflerin katılımı ile ilginin artmasına sebep olarak birçok kitle ulaşmada etkili olmaktadır.

Bölgeye olan ekonomik be sosyal etkilerinin dışında destinasyonda önemli turizm arzı oluşturan Gastrofest turizm sezonu dışında bölgeyi ziyaret edecek turister için çekim merkezi olarak bölgenin yılın farklı ayları ve mevsimlerinde tercih edilmesine sebep olarak şehirde turistik bir akıma neden olarak konaklama, yeme içme, eğlence işletmeleri, ulaşım, altyapı, çevresel düzenlemelerin gelişmesini neden olup bölgeyi ziyaret eden turistlerin memnun olmasıyla birlikle bölgede yaşayan kişiler içinde refah ve düzenli bir ortamın oluşmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda Gastroantep gibi festivallerin düzenli olarak yapılması yerli halk ve turistler için önemli olmaktadır.